نمونه فایل چالش‌های مسابقه فتح پرچم

در این قسمت نمونه‌ای از چالش‌های این مسابقه ارائه شده است. گفتنی است که برخی از چالش‌ها به دلیل اینکه نیاز به راه‌اندازی یک سرور هستند، تنها در زمان مسابقه در دسترس هستند. به همین دلیل در این قسمت تنها نمونه چالش‌هایی که نیازی به ایجاد و راه‌اندازی یک سرور ندارند، ارائه شده است.


Forensics1

Forensics2

Reverse

Reverse

Steganography

Steganography

Web

Steganography

Reverse

Cryptography

Forensics

Cryptography